Kinderteam Dolium

Binnen het Dolium zijn er meerdere disciplines gevestigd die zorg bieden aan kinderen en jeugdigen en is er een Kinderteam geformeerd om de zorg voor kinderen en jeugdigen te optimaliseren en daar waar wenselijk gebruik te maken van elkaars expertise. Binnen het Kinderteam staat het kind centraal en wordt voor ieder kind individueel gekeken welke disciplines een bijdrage kunnen leveren aan de juiste multidisciplinaire zorg. Er wordt gewerkt middels korte lijnen en vaste inhoudelijke overlegmomenten, waarbij ook disciplines van buiten het Dolium aan kunnen sluiten. Met het kinderteam kunnen we op deze manier binnen de eerste lijn kwalitatief goede, multidisciplinaire zorg bieden, met een laagdrempelig en kortdurend karakter.

Screening
Als product binnen de multidisciplinaire samenwerking bestaat er de multidisciplinaire screening, waarin kinderen worden gezien waarbij er op meerdere ontwikkelingsgebieden zorgen zijn. Op één ochtend worden het kind en ouders gezien door meerdere disciplines, waarbij vanuit dit eerste beeld een advies voor vervolgbehandeling of -diagnostiek wordt gegeven. De vaste disciplines die in de multidisciplinaire screening werken zijn kinderfysiotherapie, kinderergotherapie en kinderpsychologie en kinderlogopedie. Op vraag kunnen ook de andere disciplines betrokken worden, te denken aan diëtiek, haptonomie/cesartherapie, podotherapie en andere disciplines binnen het Dolium.

Het aanmelden van uw kind via deze link kan enkel na overleg met Kinderteam en met verwijzing medicus/beschikking CJG+. Gezien de beperkte beschikbaarheid kan de wachttijd oplopen. Het Kinderteam kan hierover nadere informatie verstrekken.

Hieronder vindt u een foto van de vaste screening-medewerkers van het kinderteam:

Contactgegevens
Kinderteam Dolium
Gebint 1U
5521 WD Eersel
kinderteam@dolium.nl

Aanmelden
Het aanmelden van uw kind via deze link kan enkel na overleg met Kinderteam en met verwijzing medicus/beschikking CJG+. Gezien de beperkte beschikbaarheid kan de wachttijd oplopen. Het Kinderteam kan hierover nadere informatie verstrekken.

``